ISTDP: Jak działa terapia dynamiczno-strukturalna? Zasady i efekty

ISTDP: Jak działa terapia dynamiczno-strukturalna? Zasady i efekty
Autor Agnieszka Sawicka
Agnieszka Sawicka05.07.2024 | 9 min.

ISTDP terapia, znana również jako Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, to skuteczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych. Opracowana przez Habiba Davanloo, skupia się na szybkim dotarciu do głęboko ukrytych emocji i konfliktów wewnętrznych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom działania ISTDP, jej unikalnym technikom oraz potencjalnym efektom terapeutycznym. Niezależnie od tego, czy rozważasz podjęcie terapii, czy po prostu interesujesz się psychologią, ta lektura pomoże Ci zrozumieć, dlaczego ISTDP zyskuje coraz większą popularność wśród pacjentów i terapeutów.

Kluczowe wnioski:
 • ISTDP to intensywna forma terapii, która może przynieść szybkie i trwałe efekty w leczeniu zaburzeń psychicznych.
 • Terapia koncentruje się na odkrywaniu i przepracowywaniu głęboko ukrytych emocji oraz nieświadomych konfliktów.
 • ISTDP wykorzystuje unikalne techniki, takie jak wyzwanie i presja, aby pomóc pacjentom przełamać mechanizmy obronne.
 • Efekty terapii mogą obejmować znaczną poprawę w radzeniu sobie z lękiem, depresją i problemami w relacjach.
 • Chociaż ISTDP może być intensywna, wielu pacjentów docenia jej skuteczność i szybkość w porównaniu z tradycyjnymi formami terapii.

Czym jest ISTDP terapia? Kluczowe założenia metody

ISTDP terapia, czyli Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, to innowacyjne podejście terapeutyczne opracowane przez dr Habiба Davanloo w latach 70. XX wieku. Ta metoda łączy w sobie elementy psychoanalizy z intensywną pracą nad emocjami i nieświadomymi konfliktami. Celem terapii ISTDP jest szybkie dotarcie do źródła problemów psychicznych pacjenta i ich skuteczne rozwiązanie.

Kluczowym założeniem ISTDP terapii jest przekonanie, że większość naszych problemów psychicznych wynika z wypartych emocji i nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych. Metoda ta koncentruje się na aktywnym przełamywaniu mechanizmów obronnych pacjenta, które blokują dostęp do tych głęboko ukrytych uczuć i wspomnień.

W przeciwieństwie do tradycyjnej psychoanalizy, która może trwać latami, ISTDP terapia ma na celu osiągnięcie znaczących rezultatów w stosunkowo krótkim czasie. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkudziesięciu sesji, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i złożoności jego problemów.

Kolejnym ważnym aspektem terapii ISTDP jest aktywna rola terapeuty. Specjalista nie tylko słucha i interpretuje, ale także aktywnie konfrontuje pacjenta z jego uczuciami i zachowaniami. Ta dynamiczna interakcja ma na celu przyspieszenie procesu terapeutycznego i głębsze zrozumienie własnych emocji przez pacjenta.

ISTDP terapia - proces i techniki stosowane w leczeniu

Proces ISTDP terapii rozpoczyna się od dokładnej diagnozy, podczas której terapeuta ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do tej formy leczenia. Następnie rozpoczyna się właściwa praca terapeutyczna, która charakteryzuje się intensywnością i głębokim skupieniem na emocjach pacjenta.

Jedną z kluczowych technik stosowanych w terapii ISTDP jest tzw. "wyzwanie". Polega ono na aktywnym konfrontowaniu pacjenta z jego mechanizmami obronnymi i zachęcaniu go do ich przełamania. Terapeuta może zadawać trudne pytania, wskazywać na niespójności w wypowiedziach pacjenta lub zachęcać go do wyrażenia tłumionych emocji.

Inną ważną techniką jest "presja", czyli konsekwentne nakłanianie pacjenta do pogłębionego doświadczania i wyrażania swoich uczuć. Może to obejmować zachęcanie do mówienia o trudnych wspomnieniach lub konfliktach, nawet jeśli pacjent początkowo się przed tym broni.

W ISTDP terapii wykorzystuje się również technikę "head-on collision", czyli bezpośredniego konfrontowania pacjenta z jego nieadaptacyjnymi wzorcami zachowań. Celem jest uświadomienie pacjentowi, jak jego własne działania przyczyniają się do utrzymywania problemów psychicznych.

Warto podkreślić, że choć techniki stosowane w terapii ISTDP mogą wydawać się intensywne, są one zawsze stosowane z szacunkiem dla pacjenta i jego granic. Celem jest pomoc w przełamaniu barier emocjonalnych, a nie wywołanie dyskomfortu czy stresu.

Czytaj więcej: Wszystko o wszywce alkoholowej i jej działaniu

Korzyści i efekty ISTDP terapii dla pacjentów

ISTDP terapia może przynieść szereg korzyści dla pacjentów, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jednym z najważniejszych efektów jest szybka ulga w objawach, takich jak lęk czy depresja. Wielu pacjentów zgłasza znaczącą poprawę samopoczucia już po kilku sesjach.

Głębsze zrozumienie własnych emocji i motywacji to kolejna istotna korzyść terapii ISTDP. Pacjenci uczą się rozpoznawać i akceptować swoje uczucia, co prowadzi do lepszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w codziennym życiu. To z kolei przekłada się na poprawę relacji interpersonalnych i ogólną jakość życia.

ISTDP terapia pomaga również w rozwiązywaniu długotrwałych, chronicznych problemów psychicznych. Poprzez dotarcie do źródła trudności, pacjenci mogą przepracować dawne traumy i konflikty, które wcześniej wydawały się nie do pokonania. To prowadzi do trwałych zmian w funkcjonowaniu psychicznym.

Warto zaznaczyć, że efekty terapii ISTDP często utrzymują się długo po zakończeniu leczenia. Pacjenci nabywają umiejętności samoobserwacji i regulacji emocjonalnej, które mogą wykorzystywać przez resztę życia. To sprawia, że ISTDP terapia jest nie tylko skuteczna, ale także ekonomiczna w dłuższej perspektywie.

 • Szybka ulga w objawach lęku i depresji
 • Głębsze zrozumienie własnych emocji i motywacji
 • Poprawa relacji interpersonalnych
 • Rozwiązywanie długotrwałych, chronicznych problemów psychicznych
 • Trwałe efekty utrzymujące się po zakończeniu terapii

ISTDP terapia w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji

ISTDP terapia okazuje się szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji. W przypadku zaburzeń lękowych, metoda ta pomaga pacjentom zidentyfikować i przepracować głęboko ukryte źródła lęku. Poprzez konfrontację z tłumionymi emocjami, pacjenci uczą się, że mogą bezpiecznie doświadczać i wyrażać swoje uczucia bez katastrofalnych konsekwencji, których się obawiali.

W leczeniu depresji terapia ISTDP koncentruje się na odkrywaniu i przepracowywaniu nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych, które często leżą u podłoża tej choroby. Pacjenci uczą się rozpoznawać i wyrażać uczucia smutku, złości czy żalu, które wcześniej mogły być tłumione lub niewłaściwie przetwarzane.

Jednym z kluczowych aspektów ISTDP terapii w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji jest praca nad mechanizmami obronnymi. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować i zmodyfikować nieadaptacyjne strategie radzenia sobie, które mogą podtrzymywać objawy. To prowadzi do bardziej elastycznego i zdrowego funkcjonowania psychicznego.

Warto podkreślić, że terapia ISTDP może być szczególnie pomocna w przypadkach opornych na leczenie, gdzie inne metody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Intensywność i głębokość tej formy terapii pozwala na przełamanie barier, które mogły hamować postępy w innych podejściach terapeutycznych.

Rola terapeuty w ISTDP terapii dynamiczno-strukturalnej

Rola terapeuty w ISTDP terapii jest wyjątkowo aktywna i dynamiczna. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych form psychoterapii, gdzie terapeuta może przyjmować bardziej pasywną postawę, specjalista ISTDP jest zaangażowany w intensywną interakcję z pacjentem. Ta aktywna postawa ma na celu przyspieszenie procesu terapeutycznego i głębsze dotarcie do źródeł problemów pacjenta.

Terapeuta w terapii ISTDP musi posiadać wysokie umiejętności interpersonalne i empatyczne. Musi być w stanie nawiązać silną, bezpieczną relację terapeutyczną, jednocześnie będąc gotowym do konfrontowania pacjenta z jego mechanizmami obronnymi. Wymaga to delikatnej równowagi między wsparciem a wyzwaniem.

Kluczową umiejętnością terapeuty ISTDP jest zdolność do dokładnej obserwacji i interpretacji niewerbalnych sygnałów pacjenta. Terapeuta musi być wyczulony na subtelne zmiany w mimice, postawie ciała czy tonie głosu, które mogą wskazywać na głębsze, niewyrażone emocje. Ta umiejętność pozwala na bardziej precyzyjne i skuteczne interwencje.

Warto podkreślić, że terapeuta w ISTDP terapii musi być również przygotowany na intensywne doświadczenia emocjonalne podczas sesji. Praca z głębokimi, często bolesnymi uczuciami pacjenta wymaga od terapeuty stabilności emocjonalnej i zdolności do zarządzania własnymi reakcjami. To kluczowe dla utrzymania profesjonalnego podejścia i skuteczności terapii.

ISTDP terapia vs. inne podejścia psychoterapeutyczne

ISTDP terapia wyróżnia się na tle innych podejść psychoterapeutycznych kilkoma kluczowymi cechami. Przede wszystkim, charakteryzuje się znacznie większą intensywnością i szybkością działania. Podczas gdy tradycyjna psychoanaliza może trwać latami, terapia ISTDP dąży do osiągnięcia znaczących rezultatów w ciągu kilku do kilkudziesięciu sesji.

W porównaniu z terapią poznawczo-behawioralną (CBT), ISTDP terapia kładzie większy nacisk na emocje i nieświadome procesy. Podczas gdy CBT koncentruje się na modyfikacji myśli i zachowań, ISTDP dąży do głębokiego przepracowania emocjonalnych konfliktów leżących u podłoża problemów psychicznych.

Kolejną cechą wyróżniającą terapię ISTDP jest aktywna rola terapeuty. W przeciwieństwie do niektórych form terapii, gdzie terapeuta przyjmuje bardziej pasywną, wspierającą rolę, w ISTDP terapeuta aktywnie konfrontuje pacjenta z jego mechanizmami obronnymi i zachęca do głębszego doświadczania emocji.

ISTDP terapia różni się również od innych podejść swoim naciskiem na szybkie dotarcie do głęboko ukrytych emocji. Podczas gdy niektóre formy terapii mogą stopniowo budować do tego grunt, ISTDP dąży do szybkiego przełamania barier emocjonalnych, co może prowadzić do bardziej intensywnych, ale często bardziej transformujących doświadczeń terapeutycznych.

 • Większa intensywność i szybkość działania w porównaniu z tradycyjną psychoanalizą
 • Skupienie na emocjach i nieświadomych procesach, w przeciwieństwie do CBT
 • Aktywna rola terapeuty, w odróżnieniu od bardziej pasywnych form terapii
 • Nacisk na szybkie dotarcie do głęboko ukrytych emocji
 • Potencjał do bardziej transformujących doświadczeń terapeutycznych

Podsumowanie

ISTDP terapia to skuteczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych, która łączy elementy psychoanalizy z intensywną pracą nad emocjami. Dzięki aktywnej roli terapeuty i technikomi takim jak "wyzwanie" czy "presja", terapia ISTDP pomaga pacjentom szybko dotrzeć do źródła ich problemów i skutecznie je rozwiązać.

Efekty ISTDP terapii obejmują nie tylko szybką ulgę w objawach, ale także głębsze zrozumienie własnych emocji i trwałe zmiany w funkcjonowaniu psychicznym. Terapia ISTDP wyróżnia się na tle innych podejść psychoterapeutycznych swoją intensywnością i skutecznością, szczególnie w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji.

5 Podobnych Artykułów

 1. Stawianie Granic w Relacjach: Zrozumienie, Trudności i Skuteczne Strategie
 2. Jak znaleźć dobrego psychiatrę w Zielonej Górze? Kryteria i wskazówki
 3. Deprim: Opinie użytkowników i różne aspekty zastosowania
 4. Uzależnienie od marihuany: Jak wpływa na związek z drugą osobą?
 5. Lamitrin 25 mg: Opinie dotyczące stosowania leku w leczeniu padaczki
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Agnieszka Sawicka
Agnieszka Sawicka

Witajcie! Jestem pasjonatką zdrowego macierzyństwa, dzielę się unikalnymi spostrzeżeniami na temat ciąży i jej wyzwań. Rozmawiam o objawach, leczeniu oraz grupach wsparcia dla przyszłych mam. Wciągają mnie nowe zagrożenia i radzę, jak im przeciwdziałać. Moje porady o pierwszej pomocy dla kobiet w ciąży są cenne. Zapraszam w magiczny świat macierzyństwa!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły